Leasing operacyjny jest najczęściej wybieraną formą finansowania dóbr przez polskich przedsiębiorców. Jego przedmiotem mogą być zarówno samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, a także sprzęt medyczny, komputery i nieruchomości.

Na początku potencjalny leasingobiorca musi zapłacić opłatę wstępną, której suma zależy od jego kondycji finansowej. Następnie ustalane są raty, do których dolicza się podatek vat, co jest korzystne gdyż nie trzeba zapłacić go jednorazowo. Okres tego leasingu nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego dobra. Przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku leasingodawcy, zatem leasingobiorca nie ma zwiększonej z tego tytułu zdolności kredytowej, ale też nie jest ona mniejsza.

Czynsz leasingowy, wszelkie opłaty wstępne oraz raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodów korzystającego z leasingu zatem dzięki temu jego opodatkowanie roczne zostanie pomniejszone.

Podatek vat jest możliwy również do odliczenia rocznego.

Po ukończeniu okresu leasingowania, leasingobiorca ma możliwość wykupienia danego przedmiotu po ustalonej w umowie kwocie.

Umowa leasingowa jest umową cywilnoprawną, zatem istnieje możliwość jej rozwiązania. Leasingodawca pełni nadzór nad daną ruchomością, bądź nieruchomością i jeżeli uzna, że leasingobiorca nie dba w sposób wymagany i należyty może zakończyć umowę. Leasingobiorca może również zdecydować się na taki krok, bądź wybrać cesję leasingu. Wtedy może uzyskać od nowego leasingobiorcy określoną kwotę odstępnego, jednak nie otrzyma zwrotu już zainwestowanych aktyw płynnych.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 5 - 1 głos